Skip to content

Arvot ja tavoitteet

Tammikuun teemana KaSi hyvinvointipalvelulla on arvot ja tavoitteet. Samoja asioita olemme käsitelleet myös asiakkaiden kanssa vastaanotoilla. Kati aiemmin jo kertoi omia ajatuksiaan arvoista ja tavoitteista. Nyt vuorostani tuon omia ajatuksiani esille.

Perinteisen suomalaisen tavoin tärkeimmiksi arvoikseni asetan perheen, terveyden ja ystävät. Näin on myös useissa suomalaisissa arvotutkimuksissa saatu tulokseksi, kun on ollaan kyselty tärkeimpiä arvoja.

Arvot tarkoittavat itselleni myös demokratiaa, vapautta, yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja yhteisvastuuta sekä sitä, että nämä arvot johtavat hyvään psyykkiseen ja fyysiseen olotilaan. Hyvinvointivaltiossa nämä ovat myös tavoitteena, että jokainen ihminen tavoittaisi nämä. Toimivassa ja hyvässä yhteiskunnassa osataan ottaa huomioon myös yhteinen etu, joka on myös yksilön hyväksi ja yksilön menestykselle edellytyksenä. Suomen perustuslakiinkin on kirjoitettuna, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimentuloon ja huolenpitoon. Tätä varten meillä on onneksi Suomessa sosiaaliturvajärjestelmä.

Omien arvojen tunnistamiseen vaaditaan rehellisyyttä, sillä jos ihminen kovin yrittää tuloksetta noudattaa niitä, niin hän saattaa ahdistua turhaan. Kun tunnistaa ja tunnustaa itselleen tärkeät arvot, niin silloin on paljon helpompi edetä elämässä oikeaan suuntaan sekä toteuttaa tärkeitä omia tavoitteitaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että omat arvot pysyisivät samoina koko elämän ajan. Arvot voivat muuttua paljonkin ja muokkaantua oman elämäntilanteen mukaan. Omaa sisintään kannattaa kuunnella tarkasti, kun miettii omia arvojaan.

Samoja arvoja eri kulttuureissa

Levoton ja muuttunut maailma asettaa tavoitteeksi yleismaailmallisesti maailmanrauhan tavoittelun. Rauha ei ole kaikille meille itsestään selvyys. Yksi perusarvoista, joka löytyy kaikista kulttuureista, on, että oma perhe ja läheiset ovat aina turvassa. Arvot monesti saattavat periytyä sukupolvilta toisille eri kulttuureissa ja joskus niitä vastaan myös asetutaan. Arvoja omaksutaan kasvatuksen, vuorovaikutuksen ja yhteiskunnan välityksellä. Jokainen kuitenkin itse lopulta valitsee omat arvonsa ja toimii myös niiden mukaan.

Tunnistatko itselläsi sukupolvilta perittyjä arvoja? Mitä ne ovat?

Itse olen perinyt esimerkiksi vanhemmiltani demokratian ja oikeudenmukaisuuden tavoittelun sekä yhteisvastuun. Moni muukin arvoistani on heiltä opittuja. Nämä omat arvoni haluan antaa perinnöksi myös omille jälkeläisilleni. Ilokseni olen huomannut jo heissä ajoittain näiden perittyjen arvojen toteutumisen.

Omien arvojen tarkistaminen

Ajoittain omien arvojen tarkistaminen on tarpeen. Itse teen päivittäin ajatustyötä ja tutkiskelua minuuteni kanssa. Koen, että oma resilienssini on muovautunut ajan myötä melko vahvaksi. Sen myötä olen oppinut tarkistelemaan omia perittyjä arvojani kriittisesti. Olen perinyt esimerkiksi ahkeran ja periksiantamattoman luonteeni vanhemmiltani. Ajan myötä olen oppinut olemaan itselleni enemmän armollinen, jos asettamani tavoitteet eivät olekaan toteutuneet odotusteni mukaisesti.

Miten sinä olet valinnut omat arvosi? Onko sinulla arvot muokkaantuneet elämän eritilanteissa?

”Kel onni on, se onnen kätkeköön”

”Kel onni on, se onnen kätkeköön” – on ikivanha sanonta. Itse en sitä ole koskaan oikein ymmärtänyt. Miksi ihmeessä omaa onnellisuuttaan pitäisi kätkeä? Onko se hävettävä asia? Vai pelätäänkö oman onnen näyttämisellä sitä, että muille syntyisi kateutta toisen onnea kohtaan?

Onko oma onnellisuus riippuvainen omien arvojen toteutumisesta? Uskon itse siihen, että jos ihminen toimii arvojensa mukaisesti, niin onnellisuus ja onni olisi helpommin tavoitettavissa.

Tässä siis uudelle vuodelle hyvät tavoitteet: Kuuntele sisintäsi ja usko arvoihisi. Elä arvojesi mukaan, niin onnellinen vuosi on saavutettu. Älä kätke onneasi, vaan seiso ylväänä ja onnellisena muiden edessä.

1 thought on “Arvot ja tavoitteet”

  1. Pingback: Vielä kerran arvoista ja tavoitteista - KaSi hyvinvointipalvelut

Comments are closed.