Skip to content

Arvot ja niiden näkyminen elämässä

Arvot

Arvot on abstrakti käsite. Ne ovat usein vain sanoja, jotka eivät tunnu näkyvän missään? Onko todella näin? Jotta voin rehellisesti sanoa näkyvätkö arvot minusta ulospäin, minun pitää kirkastaa itselleni mitä ne minulle todellisuudessa ovat. Mitkä ovat minun arvoni? Miten ne näkyvät elämässäni? Onko arvot minulle vain sanoja, joita olen ajatellut minun on pakko omata?

Tammikuun aikana olemme puhuneet paljon arvoista ja tavoitteista asiakkaidemme kanssa. Lisäksi olemme ottaneet KaSi hyvinvointipalveluiden blogin tammikuun teemaksi arvot ja tavoitteet. Kirjoitin 1.1.2020 tavoitteiden asettamisesta ja siihen pohjautuen kirjoitan nyt arvoista, sillä uskon tavoitteiden olevan paremmin saavutettavissa, jos ne pohjautuvat omiin arvoihin.

Asiakastyössä työskentelen asiakkaitteni kanssa heidän arvojen parissa. Ajattelen, jotta elämä olisi minulle mielekästä, sen pitää olla minulle tärkeää ja omien arvojen mukaista. Hämmennys elämässä saattaa johtua juuri siitä, että en enää tiedä mikä minulle on tärkeää. Arvot saattavat ajan kanssa muuttua. Tilalle voi tulla uusia arvoja. Tämän vuoksi usein annan asiakkaillani tehtäväksi alkaa pohtimaan mikä on hänelle juuri nyt tällä hetkellä tärkeää ja miten se näkyy elämässä.

Osallistuin viime syksynä Arto Pietikäisen Joustava mieli -koulutukseen, joka oli suunnattu ammattilaisille. Koulutus avasi silmäni aivan uudenlaiseen arvo ja tavoite työskentelyyn. Koulutuksessa ymmärsin miksi esimerkiksi omat tavoitteeni ei ole kantanut kovinkaan pitkälle ja minulle kirkastui mikä minulle on oikeasti tärkeää. Koulutuksesta tarttui mukaani työkalu, jonka avulla olen asiakkaiden kanssa yhdessä pohtinut, mikä heille on tärkeää. Pietikäisen elämänkompassia olen hieman muokannut asiakkailleni sopivaksi.

Miten arvot näyttäytyvät elämässäni? Millainen on elämäni sisältö?

Tämän tehtävän tarkoitus on kirkastaa asiakkaan arvoja elämässä sekä tunnistaa asiat mistä todellisuudessa välittää. Lisäksi tehtävän tarkoituksena on osoittaa millaisia eri puolia asiakkaalla on, sekä tarkastella itseään erilaisista näkökulmista.

Arvotyöskentely kannattaa, sillä se tulee kantaa hedelmää kokonaisvaltaisesti. Omassa arvotyöskentelyn jälkeen minulle kirkastui mihin haluan pyrkiä sekä mitä muuttaa elämässäni. Arvotyöskentelyn tärkein tehtävä on auttaa pyrkimään kohti merkityksellistä elämää selkeyttämällä, mikä on tärkeää ja mistä välittää syvällä sisimässä.

Tammikuun tarjous

Haluatko kokeilla arvotyöskentelyä terapeutin avulla? KaSi hyvinvointipalveluilla on voimassa mini-interventio tarjous 31.1.2020 saakka. Mini-interventio sisältää 5x60min terapiakertaa hintaan 200€ (norm. 250€).

Mini-interventioon kuuluu arvotyöskentelyn lisäksi tietoisuusharjoittelua, epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden tunnistamista sekä niiden eriyttämistä itsestä. Istuntojen aikana harjoitellaan psykologista joustavuutta, uusia taitoja opettelemalla.

Terapiatapaamisten välillä on omatoimista harjoittelua. Uuden oppiminen vaatii harjoittelua, eikä uusien asioiden sisäistäminen omaan elämään tapahdu vain keskustelun avulla.

Miksi mini-interventio?

Hyväksymis- ja omistautumisterapia menetelmä on tutkitusti tehokas lyhytterapiamalli. Sillä on selkeä teoriaperusta, joka auttaa ymmärtämään miksi se toimii. Hyväksymis- ja omistautumisterapia ei ole ongelmalähtöistä, sen tarkoituksena on kehittää pyskologista joustavuutta ja selkeyttää elämän merkityksellisyyttä.

Terapiamallia on helppo soveltaa elämän jokaiselle alueelle. Se on erittäin käytännönläheinen, jolloin opit on helppo sisäistää ja omaksua. Lisätietoja vaikuttavuudesta löytyy mm. Aino Kohtalon tutkimuksesta ACTing for Depressive Symptoms, jossa tutkittu mini-intervention vaikuttavuutta 5 vuoden ajanjaksolla.

Omassa työssäni olen käyttänyt mini-interventiota mm.

  • stressi
  • unettomuus
  • masennus
  • ahdistus
  • parisuhde
  • perhe
  • työ

Oho, tulipas tästä nyt mainospuhe. Tämä ei ollut tämän tekstin tarkoitus lainkaan. Innostuin ihan väärille suunnille. Tämä ehkä vain korostaa sitä, että uskon vahvasti menetelmään, sillä olen saanut siitä myös omaan elämään apua. Ja näin ollen, olen todella vaikuttunut.

Mutta nyt ihanaa sunnuntaita! Vielä ensi sunnuntaina Sini tulee kirjoittelemaan teille arvoista ja tavoitteista ja sitten vaihdamme teemaa.

Terkuin, Kati