Skip to content

Vielä kerran arvoista ja tavoitteista

Tammikuu alkaa jo pikkuhiljaa väistymään. Vielä kerran ehdin kuitenkin pureutumaan arvo- ja tavoiteteeman ympärille. Edellisessä kirjoituksessani pohdin omia arvojani ja tavoitteita. Nyt haluan pohtia hieman tasa-arvon toteutumista, etenkin hoitotyön näkökulmasta.

Tällä hetkellä on ollut paljon keskustelua tasa-arvosta ja hoitotöiden ongelmista. Kärjistetysti sanottuna naisen euro ei ole saman arvoinen miehen euron kanssa. Kaikista tasa-arvohankkeista huolimatta naisen euro jää vain 84 senttiin. Hiljattain oli myös Helsingin Sanomissa artikkeli samaisesta aiheesta: ”Miksi miesinsinööri tienaa vuodessa 14 000 euroa enemmän kuin saman koulutustason sairaanhoitajanainen? ”

Miksi sitten naisen ja miehen vuositulossa on niin suuri ero? Taustalla on eri tutkijoiden mukaan muun muassa alojen välinen segregaatio, jakaantuminen naisten ja miesten aloihin. Tähän vaikuttaa myös perhevapaajärjestelmä, jossa 90 % vapaista käyttävät naiset.

Hoitotyö on vastuullista, toisinaan myös raskasta ja sitä tehdessä tulee olla hyvä paineen- ja stressinsietokyky. Viimevuosina muun muassa tulosvaatimukset, potilasmäärät ja erilaiset uudet hoitoalan tehtävät ovat lisääntyneet hoitotyössä. Hoitajilla jatkuva kouluttautuminen on välttämätöntä, jotta kykenee suoriutumaan uusista tehtävistään. Nämä asiat eivät ikävä kyllä näy toivotulla tavalla hoitajien peruspalkassa. Moni hoitajista miettii koko ajan lähtöä sote-alalta, ja moni hoitaja on jo lähtenyt hoivatyöstä pois.

Uskon, että hoitaja viihtyisi työssään paljon paremmin, jos saisi koulutustaan vastaavan palkan, työmäärä olisi kohtuullinen ja siihen resursoitaisiin riittävästi.

Rahaa, Kolikko, Investoinnit

Tasa-arvo

Toteutuuko tasa-arvo nykypäivänä? Mitä tasa-arvo on? Miksi hoivatyöstä ei haluta maksaa enempää? Otammeko köyhiltä, sairailta ja lapsilta sen vuoksi, koska se on ”helppoa” ja kvartaalitaloudessa tuloksen täytyy näkyä jokaisella vuosineljänneksellä edellistä suurempana? Monissa juhlapuheissa hoivatyötä arvostetaan, mutta miksi tämä arvostus ei näy käytännössä päätöksissä?

On helppoa huudella, että hoivatyö ei tuota muuta kuin tappiota. Onko todella näin? Oma vastaukseni on kysymykseen, että asian laita ei ole niin. Tässä perusteluni. Se on totta, että sairauden hoito itsessään ei suoranaisesti tuota mitään. Esimerkiksi potilas, joka on päätynyt teho-osastolle hoitoon, niin harvoin hän verorahoillaan pystyisi maksamaan hoitojakson kokonaishinnan, vaikka siihen otettaisiin huomioon koko hänen elämänsä verokertymä. Teho-hoito on todellisuudessa todella kallista. Olemme onnekkaita, että me saamme elää Suomessa. Kiitos kuuluu siitä esimerkiksi sosiaaliturvajärjestelmälle.

Terveydenhoito on Suomessa oikeasti tehokasta. Ei ole kauaakaan aikaa siitä, kun esillä oli ilmaisen ehkäisyn järjestäminen alle 25 vuotiaille. Useissa kunnissa oltiin ilmaista ehkäisyä tarjoamalla pystytty romauttamaan aborttikuluissa, joka taasen johti siihen, että sen avulla pystyttiin säästämään paljon rahassa sekä ihmisen omassa inhimillisessä kärsimyksessä. Kärjistetysti toki e-pilleritkin maksavat, mutta ei toivottu raskaus, abortti ja niiden aiheuttamat mielenterveysongelmat maksavat vielä enemmän. Hoivatyössä ja siihen liittyvissä päätöksissä on erittäin tärkeässä asemassa asioiden ennaltaehkäisy. Tulee olla niin sanotusti askel edellä ja miettiä kunnolla syy-seuraus-suhteet.

On todella surullista, että raha näyttelee monelle niin suurta osaa arvoissa ja tavoiteltavista asioista. Monia asioita tulisi ajatella isompina kokonaisuuksina, eikä pelkästään siinä hetkessä euromäärinä.

Ekg, Sydänsähkökäyrä Sydänfilmi

Miksi siis maksaa hoitajalle enemmän?

On selvää, että hyvinvoiva, asiantunteva ja työhönsä motivoitunut hoitaja säästää kunnalle rahaa hoitaessaan potilaitaan hyvin. Hän osaa ennaltaehkäistä ongelmat ja havaita niitä ajoissa, jolloin niiden hoitaminen käy yhteiskunnalle huomattavasti halvemmaksi.

Helmikuun teema

KaSi hyvinvointipalveluiden teema helmikuussa on hyvinvointi. Kati tulee ensi sunnuntaina kirjoittelemaan ajatuksia hyvinvoinnista ja siitä mistä hyvinvointi koostuu.

Ihanaa alkavaa viikkoa kaikille! Toivotaan, että saataisiin helmikuulle ripaus lunta, jotta hiihtoloma tulisi olemaan nimensä veroinen.