Skip to content

Mitä hyvinvointi on?

Hyvinvointi

Hyvinvointi on KaSi hyvinvointipalveluiden teemana helmikuussa. Yrityksemme tavoitteena on palveluilla lisätä ihmisten hyvinvointia matalalla kynnyksellä. Mutta mitä hyvinvointi oikein on? Onko sille jokin standardi määritelmä, mikä pitää täyttyä, jotta voi sanoa voivansa hyvin? Vai onko se jokaisen subjektiivinen kokemus? Voidaanko hyvinvointia ylipäätään määritellä?

Tilastollisesti suomalaisten hyvinvointi on keskimäärin kehittynyt myönteiseen suuntaan viime vuosien aikana. Vaikka hyvinvointi on tilastollisesti lisääntynyt, silti väestöryhmien väliset erot hyvinvoinnissa eivät ole kaventuneet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että väestöryhmien välillä on suuria eroja kaikissa hyvinvoinnin ulottuvuuksissa. Huono-osaisuus ja pahoinvointi kasautuvat usein tiettyihin väestöryhmiin. Se johtaa yhteiskunnallisen jakautumisen syvenemiseen ja eriarvoistumiseen. Eriarvoistuminen on alkanut lamavuosista ja jatkunut 2000-luvulle saakka, vaikka eriarvoistumisen estämisen eteen on tehty töitä mm. sosiaaliturvalla. Mutta sekään ei ole riittänyt. Tosiasia, jota en haluaisi tunnustaa, niin tulotasolla, koulutustaustalla ja ammatilla on selvä yhteys hyvinvointiin ja terveyteen. Vaikka kuinka yritämme kaventaa tuloeroja, niin silti ne ovat kasvaneet. Lisäksi on tullut uusi köyhienryhmä, keskituloiset, jotka elävät juuri ja juuri etuuksien ulkopuolella ja maksavat kaikesta täyden hinnan. 

Tulotasosta ja koulutuksesta huolimatta, ajattelen hyvinvoinnin olevan jokaisen oma subjektiivinen kokemus. Jokainen määrittelee mitä tarvitsee omaan hyvinvointiin. Toiselle raha ja haalittu omaisuus ei merkitse mitään, kun taas toinen joka juuri ja juuri selviää asuntolainoistaan 5000€ kuukausi tuloilla kokee voivansa huonosti. Vaikka hyvinvoinnin voidaan ajatella olevan jokaisen subjektiivinen kokemus, tietyt osatekijät vaikuttavat aina hyvinvointiin, mutta jokainen määrittelee mitä ja miten kyseiset osatekijät tarkoittavat omalla kohdalla.

Hyvinvoinnin osatekijät

 • terveys
 • materiaalinen hyvinvointi
 • koettu hyvinvointi, elämänlaatu

Hyvinvointiin kuuluu sekä yhteisön että yksilöiden hyvinvointi.

Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät:

 • asuinolot ja ympäristö
 • työllisyys ja työolot
 • toimeentulo

Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät:

 • sosiaaliset suhteet
 • itsensä toteuttaminen
 • onnellisuus
 • sosiaalinen pääoma

Elämänlaatu

Koettua hyvinvointia mitataan usein elämänlaadulla. Elämänlaatua muovaavat

 • terveys
 • materiaalinen hyvinvointi
 • odotukset hyvästä elämästä
 • ihmissuhteet
 • omanarvontunto
 • mielekäs tekeminen

Hyvinvoinnin ansa

Asia, josta olen ollut viime vuosina äärimmäisen huolissani, on kuinka paljon asioita myydään hyvinvoinnin nimissä. Kuluttajille markkinoidaan nopeasti saavutettavaa hyvinvointia pikadiettien, vitamiinivalmisteiden, lisäravinteiden sekä pikaohjelmien nimissä. Nyky-yhteiskunnassa näihin sorrutaan, koska halutaan saada nopeasti tuloksia. Näistä usein jää pitkäkestoiset tulokset saamatta. Hetkellinen hyvä olo vaihtuu nopeasti takaisin vanhaan olotilaan, tosinaan entistä huonompaan.

Pikaohjelmien heikkoutena voimmekin nähdä niiden lyhytjänteisyyden ja äärimmilleen vedetyn tiukan rajan, jossa toimitaan muutama viikko. Ohjelman loputtua ihminen palaa vanhoihin tottumuksiin ja tulokset jäävät lyhytkestoiseksi. Hyvinvoinnin salaisuutena onkin pysyvät muutokset, joissa pysyy mukana niin psyyke kuin fysiikka. Tämän vuoksi muutokset elämäntavoissa tulisikin tehdä harkitusti ja vähän kerrallaan, jolloin muutokseen sitoudutaan.

Mitä taas vitamiinivalmisteiden ja lisäravinteiden käyttämiseen tulee, niin tämä ala on villilänsi. Valmisteiden todellisia pitoisuuksia harvoin tutkitaan, valvonnasta puhumattakaan. Lisäksi heikkoutena valmisteiden käytössä on se, että harvoin varmistetaan laboratoriokokein tuloksia ja vaikutusta elimistöön.

Miksi sitten kuitenkin pikaohjelmat ja lisäravinteet toimivat? Yhtenä osatekijänä on lumevaikutus. Usko pikaohjelman tehoon tai lisäravinteen toimivuuteen parantaa huomattavasti tuloksia. Positiivinen mieli ja asenne onkin avain moneen asiaan. Alamäki alkaakin vasta sitten, kun usko ei enää riitä ja motivaatio loppuu.

Mitä hyvinvointi on minulle?

Hyvinvointi tarkoittaa minulle yhdessä oloa rakkaiden kanssa, mielekästä tekemistä, itsensä toteuttamista ja hyvää ruokaa. Jotta koen voivani hyvin, en tarvitse maallista mammonaa ja materiaa, vaikka toisinaan ne helpottavat elämää. Rahaa ja materiaa tärkeämpää on henkinen pääoma, saada rakastaa ja tulla rakastetuksi sekä kokemus terveestä kehosta.

Voin sanoa voivani hyvin, kun olen saanut riittävästi lepoa sekä ravintoa, pääsen liikkumaan, toteuttamaan itseäni ja voin olla yhdessä perheeni ja ystävieni kanssa. Elintavat ja ympäristö vaikuttavat suoraan hyvinvoinnin kokemukseeni. Kun syön huonosti ja passivoidun tv:n eteen, masennun. Jatkuva kiire ja ärsykkeet nostavat stressitasoani, mikä vaikuttaa suoraan palautumiseen.

Kokemus hyvinvoinnista onkin melkoinen tasapainoilulauta. Yksi asia voi keikauttaa laudalta alas ja hyvinvoinnin kokemus muuttua täysin.

Mikä saa sinut voimaan hyvin? Mitä voisit tehdä tänään hyvinvointisi eteen?

Terkuin, Kati