Skip to content

Parisuhteen hyvinvointivaikutukset

Hyvinvointivaikutukset ovat tänä päivänä tutkimusten alla enenevässä määrin. Haluamme tietää, mitkä asiat vaikuttavat meidän hyvinvointiin, jotta voimme niitä lisätä tai välttää. Kuka nyt ei haluaisi lisätä omaa hyvinvointiaan?

Mm ET-lehti sekä väestöliitto kertovat parisuhteen vaikutuksesta hyvinvointiin. Parisuhteen vaikutus meidän hyvinvointiin voi olla niin negatiivista kuin positiivista, riippuen täysin parisuhteen laadusta. Mielihyvän kokemus on kemiaa

Hyvin toimiva parisuhde, jossa on läheisyyttä, luottamusta ja turvaa on kiistattomasti hyviä vaikutuksia meidän fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Hyvä parisuhde saa meissä aikaan hormonimyrkskyn, joka voimistaa meidän hyvinvoinnin kokemusta. Näitä hormoneja kutsutaan onnellisuus hormoneiksi, eikä turhaan.

Parisuhteen vaikutus hormoneihin

Parisuhteen hyvinvointivaikutukset perustuvat hormoneihin. Seuraavassa kuva naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Katja Keron pitämältä Hormonit ja mielilala -luennolta, millaisen kemiallisen reaktion läheisyys saa meidän aivoissa aikaan. MRI kuvantamisella on kuvattu aivojen tapahtumat, kun äiti suukottaa lastaan.

Katja Kero luento: Hormonit ja mieliala

Parisuhteessa saadussa läheisyydessä on meihin samanlaiset vaikutukset. Hyvä parisuhde tuottaa meissä kiihtyvässä määrin mm. oksitosiinia, dopamiinia, endorfiiniä ja serotoniinia, joiden tiedetään olevan niitä onnellisuushormoneja.  Dopamiini ohjaa meitä kohti hyvää, serotoniin tasoittaa elämän myrskyjä ja oksitosiini liittää meidät muihin ihmisiin.

Oksitosiini

Läheisyys ja kosketus tuottaa meissä mm. oksitosiinihormonia, jonka tiedetään mm. lieventävän pelkoa ja ahdistusta. Oksitosiinin eritystä voidaan lisätä mm. koskettelemalla, hymyilemellä ja halaamalla. Pikkuisen pidempi halaus lisää meidän kehon oksitosiinin tuotantoa ja lisää luottamuksen sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Dopamiini

Dopamiini on kaksiteräinen miekka. Se voi aiheuttaa meissä negatiivisia riippuvuuskia, kuten alkoholi, huumeet tai tupakka. Toisaalta se johdattaa meitä kohti sellaisia asioita, jotka tuottavat meissä hyvää oloa, kuten liikkumaan sekä turvallisen ihmisen läheisyyteen. Dopamiini opettaa meille, mitkä asiat tuottavat meille iloa ja nautintoa. Dopamiinin tuotantoa voidaan lisätä asettamalla itselle tavoitteita, joita kohti pyrkiä. Tavoitteiden kuitenkin tulee olla savustettavissa olevia, jotta dopamiinimyrksy olisi taattua. Tammikuussa kirjoitimme siitä, kuinka tavoitteita kannattaa laatia, jotta niistä saa parhaimman hyödyn.

Endorfiini

Kehossa erittyvä endorfiini tunnetaan euforia hormonina. Sen tarkoituksena on lievittää kipua ja auttaa kestämään voimakastakin rasitusta. Bonuksena se lievittää meidän stressikokemuksia. Endorfiinin tuotanto elimistössä lisääntyy mm. liikkumalla ja nauramalla. Tämän takia kannattaa pyrkiä liikkumaan ja nauramaan aina kun on mahdollista. 

Serotiniini

Serotoniini on tunteita tasaava hormoni, se auttaa meitä selviytymään huonoista hetkistä. Serotoniinin liikatuotannon haittavaikutuksen voidaan pitää sen hyvän olon tunnetta typistävää vaikutusta. Lisääntyy arvostuksesta ja kunnioituksesta. Tämän takia olisi hyvä pyrkiä ympäröimään itsensä ihmisillä, jotka arvostaa sinua ja ovat valmiita juhlimaan yhdessä kanssasi saavutuksiasi. 

Huono parisuhde vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiin

Parisuhteen positiiviset vaikutukset hyvinvointiin perustuvat siihen, että parisuhde on toimiva, jossa on turvallinen ja hyvä olla. Kaikki suhteet eivät kuitenkaan ole tällaisia. Parisuhteessa voi esiintyä alistamista, välkivaltaa, välinpitämättömyyttä ja yksinäisyyttä. Silloin parisuhteen vaikutus yksilön hyvinvointiin kääntyy negatiiviseksi.

Huono parisuhde saattaa aiheuttaa mm. ahdistusta ja masennusta. Parisuhde alkaa yleensä toimivana ja onnellisena. Rakastutaan, jolloin emme näe lainkaan kumppanin virheitä. Ajan saatossa saatetaan huomata puolison olevan aivan jotain muuta kuin olimme ajatelleet. Erilaiset haasteet parisuhteessa saattavat aiheuttaa kumppanien kasvamisen erilleen taikka aiheuttavan kitkaa parisuhteeseen. Tiedetään mm. lapsen syntymän taikka toisen puolison kroonisesti sairastumisen voivan aiheuttaa parisuhteelle ylitsepääsemättömän esteen.

Yhdistävänä tekijänä toimimattomissa parisuhteissa on hyvän kommunikaation puute. Puolisot lakkaavat puhumasta toisilleen syystä tai toisesta. Puhumattomuus aiheuttaa yksinäisyyttä, seksuaalisen halun puutetta ja kohtaamattomuutta sekä väärinymmärryksiä.

Lopuksi

Hyvinvointivaikutukset voivat olla siis molempiin suuntiin. Emme voi tehdä päätelmää, että ihminen tarvitsee parisuhdetta voidakseen hyvin. Voimme kuitenkin todeta, että parisuhde voi lisätä meidän kokemusta hyvinvoinnista.

Loppujen lopuksi ne on ne hormonit, jotka saavat meidät joko voimaan hyvin taikka huonosti. Avaintekijänä on, miten saamme sopivan hormonikoktailin aikaiseksi ja tunne olomme onnelliseksi.

Ihanaa sunnuntaita kaikille! Kati

Lähteet

Harjumaa, M. 2016. ET-lehden artikkelissa: Oletko parisuhteessa? Se on lottovoitto terveydelle. < https://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/oletko-parisuhteessa-se-lottovoitto-terveydelle > Kero, K. 2020. Luento: Hormonit ja mieliala. 6.2.2020 Naiset terveys -koulutuspäivä. Helsinki Nummenmaa, L. 2019. Tunnekartasto – kuinka tunteet tekevät meistä ihmisen. Tammi. Väestöliitto. Tietoa parisuhteesta. <https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/>


1 thought on “Parisuhteen hyvinvointivaikutukset”

  1. Pingback: Mitä on hyvinvointi? - KaSi hyvinvointipalvelut

Comments are closed.