Skip to content

Tule terapiaan

Elämme aikoja, jossa sosiaaliset kontaktit ovat minimissä. Yksinäisyys valtaa mieltämme. Ahdistus pesiytyy rintaamme. Ajatukset saattavat alkaa kiertää kehää. Masennumme ja ahdistumme.

tasapainoilua

Keskeneräiset ja käsittelemättömät asiat ja tunteet voivat vallata mielemme ja haastaa elämäämme sekä ihmissuhteita. Vaikeiden asioiden käsittely ammattilaisen kanssa voi helpottaa tilannetta ja avata mielemme uusille suunnille. Aina ei tarvita pitkää terapiaa vaan jo muutama terapeuttinen keskustelu ammattilaisen kanssa voi tuoda ratkaisuja ongelmiimme.

KaSi hyvinvointipalveluissa käytämme dialektisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiä.

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) 

on kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaukseen perustuva terapeuttinen menetelmä. Hyväksymis- ja omistautumisterapiaa käytetään muun muassa ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden hoidossa sekä itsetunto ongelmien käsittelyssä. 

Terapian tavoitteena on lisätä asiakkaan arvojen mukaista merkityksellistä elämää sekä psykologista joustavuutta. Joustava ihminen kykenee elämään hyvää, omien arvojensa näköistä elämää niin, että vaikeat ajatukset tai tunteet tunteet eivät estä sitä.

HOT-menetelmän tavoitteena on harjoitella uudenlaista tapaa suhtautua negatiivisiin ja arvosteleviin ajatuksiin. Esimerkiksi jos asiakas ajattelee olevansa huono äiti, se muuttuu tosiasiaksi hänen silmissään, vaikka kyse on pelkästä ajatuksesta eikä totuudesta. Näin ajatus saattaa alkaa hallita elämää ja käsitystä itsestä.

Terapiatyöskentelyyn kuuluu keskustelut, erilaiset harjoitteet tunteiden ja ajatusten tunnistamiseksi sekä mindfulnessin eli tietoisuustaitojen harjoittelua epämiellyttävien ajatusten ja tunteiden hallinnan tueksi. HOT-terapiassa opetellaan hyväksymään radikaalisti kaikki, mitä ei voi muuttaa. 

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) 

on kehitetty auttamaan ihmisiä muuttamaan hyödyttömiä ja haitallisia käyttäytymismalleja. Myös DKT-menetelmään kuuluu tietoisuustaitojen opettelua, ahdingon hallintaa sekä tunteiden tunnistamista ja säätelyä.

Lähtökohtana terapiatyöskentelyssä on oppia hyväksymään itsensä ja tilanteensa sekä työskentelemään aktiivisesti muutoksen eteen. 

DKT:n lähtöoletus on, että ihmiset tekevät parhaansa pärjätäkseen, mutta heillä on joko puutteelliset taidot tai he eivät osaa oikeaoppisesti käyttää heillä jo olevia taitoja. Terapian tavoitteena on opetella uusia taitoja ja ottaa olemassa olevia taitoja käyttöön.

Tule meille terapiaan

KaSi hyvinvointipalveluissa olemme erikoistuneet masennuksen ja ahdistuksen hoitoon sekä vanhemmuuden ja parisuhteen tukemiseen. Meillä on myös laajaosaaminen seksuaalisuuden erityiskysymyksissä, identiteetti- ja itsetunto-ongelmien käsittelyssä. KaSi hyvinvointipalveluissa toteutettu terapia on aina luottamuksellista ja meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Kaikki työntekijämme ovat Valviran hyväksymiä ammattihenkilöitä (sosionomi amk/kätilö/sairaanhoitaja). Lisätietoja koulutuksestamme löytyy täältä.

Tarjous

Nyt kesällä KaSi hyvinvointipalveluissa on etäterapia tarjouksessa, 40€/60min (norm. 50€/60min). Etävastaanotto tapahtuu suojatussa terapiahuoneessa, jonne asiakas saa linkin.

Terapia-ajan voi varata sähköpostitse kati@kasipalvelut.fi tai numerosta 0409697582